Rekka kindlustus

Kindlustusteenused

CMR kindlustus

Kõik Koroter OÜ autod on kaetud CMR ja muude vajalike kindlustustega, mis on kooskõlas CMR konventsiooniga.

CMR kindlustuse eest mingit lisatasu eraldi maksma ei pea. Rahvusvahelise kaupade autoveo lepingu konventsiooni kohaldatakse igasuguse kauba autoveo lepingu suhtes, mida tehakse tasu eest sõidukiga, kui lepingus näidatud kauba vastuvõtmise koht ja kauba üleandmiseks ettenähtud koht asuvad eri riikides, millest vähemalt üks on konventsiooni osapool, olenemata lepingupoolte elukohast ja rahvusest.
Autoveos on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 arvestusliku ühikuga, mis on umbes 9,60 € puuduoleva brutokaalu kilogrammi eest. Vedaja vastutus algab vaid juhul, kui vedaja on süüdi kahjude tekkimise eest.

Kui teie saadetiste väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja te soovite lisakindlustust, tuleks mõelda täisveose kindlustusele kõikide riskide vastu ICC (A).
Veose kindlustamist vahendab Koroter, kuid kindlustuslepingu osapooled on klient ja kindlustusfirma.

Sain Teie kindlustustest ja lisakindlustus võimalustest kokkuvõtva ülevaate ja lisakindlustuste vajadusel tellin need kas ise või lasen Teil asjad korda ajada.

Nutiseadmega liigun alla, et lisainfot küsida ja menüüdest valikuid teha!

 

Kiire ja soodne transport Eestis ja mujal Euroopas