Mis on ekspedeerimine?

Ekspedeerijat pole õige pidada kõigest vahendajaks kauba saatjate ja vedajate vahel. Pigem on ta spetsialist, kes organiseerib veo ja kõik selle juurde kuuluvad logistikatoimingud.Termin „ekspedeerija“ tuleneb itaaliakeelsest sõnast „speditore“ mis tähendab isikut, kes hoolitseb selle eest, et vajalikud veod saaksid korrapäraselt tehtud. Soomes alustas vanim ja tänaseni tegutsev ekspedeerimis-firma tööd juba 19. sajandi keskpaigas.

Ekspedeerija on füüsiline või juriidiline isik, kes võtab enda nimel ja kliendi arvel endale vastutuse kaupade ühest kohast teise toimetamise eest koos kõikide ettevalmistavate, terminali- ja muude transpordioperatsioonidega ning nendega seotud, kaupade edasitoimetamise käigus vajalikuks osutuvate teenustega.

Ekspedeerija organiseerib kauba kohaletoimetamise leiab vajaliku -d vedaja -d, kellega sõlmib kliendi nimel veolepingu, annab vedaja(te) nimel välja transpordidokumendi -d, korraldab tollitoimingud, vormistab dokumente, kasseerib vajadusel ostjalt kauba maksumuse, korraldab kliendi soovil veose kindlustamise.

Ekspedeerija võib kauba kohaletoimetamiseks teha valiku alternatiivsete transpordiliikide vahel, täites talle esitatud nõudeid veo ohutuse, kiiruse ja maksumuse osas. Täiskoormast väiksemate saadetiste puhul annab üldjuhul saadetiste grupeerimise/konsolideerimisega tegeleva ekspedeerija teenuste kasutamine kliendile märkimisväärset veokulude säästu.

Osutatud teenuste eest saab ekspedeerija vahendustasu – tavaliselt teatud osa veo maksumusest, lisaks kindlaksmääratud tasud täiendavalt osutatud teenuste eest.

Ekspedeerimise osatähtsus on kogu maailmas viimastel aastakümnetel oluliselt kasvanud.
Ekspedeerimisfirmat kasutades on kliendil suhteliselt mugav hallata oma sisenevaid ja väljuvaid kaubavoogusid. Ekspedeerimisettevõte kasutab klientide teenindamiseks laia koostööpartnerite võrku ja omab spetsiifilist teavet allhankijate, vedajate ja muude ekspedeerijate võimalustest, hinna ja veotariifidest.

Tänu koostöövõrgus tegutsevate partnerite kaasamisele ja veonduse informatsiooni kasutamisele, saadetiste liikumise jälgimisele, terminali- ja laoteenuste osutamisele ning riskide võtmisele suudetakse pakkuda klientidele olulist lisaväärtust.

Ekspedeerijate vahendusel liigub ligikaudu 90% rahvusvahelise õhutranspordiga veetavatest kaupadest. Euroopa Liidu liikmesriikide vahel toimuvast rahvusvaheliste maanteevedude kogumahust tehakse 60–70% ekspedeerijate vahendusel. Kolm neljandikku Euroopa Liidu riikide ettevõtete poolt meritsi veetavatest kaupadest liigub ekspedeerijate vahendusel.

Ekspedeerijate tegevus on viimase kolmekümne aasta jooksul palju muutunud. Tänapäeval hõlmab ekspedeerimistegevus logistikatoiminguid, mis olid 1970. aastatel veel täiesti tundmatud.

Kui ekspedeerimisfirmade tegevus oli veel kahekümne aasta eest suhteliselt tollimisteenuste keskne, siis tänapäeval kujutab ekspedeerimisettevõtte tegevus integreeritud osa veo- või tarneahelate toimingutest. Tähtsustunud on ekspedeerija roll veoprotsessi haldamises. Paljud suured ekspedeerimisettevõtted on arenenud välja tavapäraste ekspedeerimisteenuste ehk vedude ja tolliagendi teenuste osutajast materjalivoogude haldajaks.