Rekka kindlustus

Vakuutuspalvelut

CMR-vakuutus

Kaikki Koroter Oü:n autot ovat suojatut CMR- ja tarvittavilla vakuutuksilla, jotka ovat CMR-sopimuksen mukaisia.

CMR-vakuutuksesta Teidän ei pidä maksaa mitään lisämaksua. Yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta CMR säätelee rajan ylittävän kuljetussopimuksen osapuolten – tavaran lähettäjän, kuljettajan, ja vastaanottajan – välisiä suhteita tavaran myyjältä ostajalle toimittamiseen liittyen.

Autokuljetuksessa kuljettajan vastuu on rajoitettu enintään 8,33 SDR, joka on noin- 9,6€ tavaran bruttokilogrammaa kohti. Kuljettajan vastuu tulee kuvaan vain siinä tapauksessa, että kuljettaja on vahinkojen aiheutumiseen syyllinen.

Mikäli Teidän lähetystenne arvot ylittävät kuljettajan vastuun raja-arvot ja Te haluatte lisävakuutuksen, tulisi harkita täyskuljetusvakuutuksen ottamista kaikkien riskien varalta ICC (A).

Kuljetuksen vakuuttamisen välittää Teille Koroter, mutta vakuutussopimuksen osapuolina ovat asiakas ja vakuutusyhtiö.

Sain Teidän vakuutuksistanne ja lisävakuuttamismahdollisuuksista yhteenvedonomaisen katsauksen ja mikäli lisävakuutustarvetta on, tilaan sen joko itse tai annan Teidän hoitaa asiat kuntoon.

Nopea ja edullinen kuljetus Virossa ja muualla Euroopassa